Terug naar startpagina
Legenda en toelichting
Factoren voor wilde bijen
Deskundige Mbo-er terug van weggeweest
Zoek Nederlandse naam  
Behangersbijen  
Blauwe ertsbij  
Bloedbijen  
Dikpootbijen  
Glansbijen  
Groefbijen  
Harsbijen  
Hommels  
Honingbijen  
Houtbij  
Kegelbijen  
Kleine harsbijen  
Klokjesbijen  
Langhoornbijen  
Maskerbijen  
Metselbijen  
Mortelbijen  
Pantserbijen  
Pluimvoetbij  
Roetbijen  
Rouwbijen  
Sachembijen  
Slobkousbijen  
Slurfbijen  
Tronkenbijen  
Viltbijen  
Vlekkenbijen  
Wespbijen  
Wolbijen  
Zandbijen  
Zandloperbijen  
Zijdebijen  
-Top  
Behangersbijen  
Distelbehangersbij Pla
Ericabij Pla
Gewone behangersbij T bh Pla
Grote bladsnijder T bh Pla
Kustbehangersbij T * Pla
Lapse behangersbij T bh # Pla
Ruige behangersbij T * Pla
Tuinbladsnijder T bh Pla
Zilveren fluitje T * Pla
--Top  
Bloedbijen T , T *  
Bosbloedbij Pla
Brede dwergbloedbij Pla
Dikkopbloedbij Pla
Gewone dwergbloedbij Pla
Glanzende dwergbloedbij Pla
Grote bloedbij Pla
Grote spitstandbloedbij Pla
Kleine spitstandbloedbij Pla
Pantserbloedbij Pla
Rimpelkruinbloedbij Pla
Schoffelbloedbij Pla
Verscholen dwergbloedbij
Pla
--Top  
Dikpootbijen  
Kattenstaartbij T # Pla
Klaverdikpoot T * Pla
Klokjesdikpoot T # Pla
Ogentroostdikpoot # Pla
-Top  
Ertsbijen  
Cyaanbij Pla
---Top  
Glansbijen  
Gewone klokjesglansbij # Pla
--Top  
Groefbijen (Halictus)  
Blokhoofdgroefbij Pla
Breedbandgroefbij Pla
Heidebronsgroefbij Pla
Parkbronsgroefbij T Pla
Roodpotige groefbij T Pla
Vierbandgroefbij T* Pla
Zesbandgroefbij Pla
Top  
Groefbijen T, T *  
Berijpte geurgroefbij Pla
Biggenkruidgroefbij T Pla
Breedkaakgroefbij Pla
Fijngestippelde groefbij Pla
Gewone geurgroefbij T Pla
Gewone franjegroefbij T Pla
Gewone smaragdgroefbij Pla
Glanzende bandgroefbij Pla
Glanzende franjegroefbij
Pla
Glanzende groefbij Pla
Glimmende smaragdgroefbij Pla
Groepjesgroefbij Pla
Halfglanzende groefbij
Pla
Ingesnoerde groefbij Pla
Kleigroefbijen  
Langkopsmaragdgroefbij T Pla
Matte bandgroefbij Pla
Viltige groefbij Pla
Slanke groefbij Pla
Steilkantgroefbij Pla
Zadelgroefbij
Pla
Zesvlekkige groefbij Pla
Top  
Harsbijen Pla
Top  
Hommels  
Aardhommel T Pla
Akkerhommel T Pla
Boloog Pla
Boomhommel T Pla
Boomkoekoekshommel Pla
Boshommel Pla
Gele hommel Pla
Gewone koekoekshommel T Pla
Grashommel Pla
Grote veldhommel Pla
Grote koekoekshommel Pla
Heidehommel Pla
Lichte koekoekshommel Pla
Moshommel T * Pla
Rode koekoekshommel Pla
Steenhommel T Pla
Tuinhommel T Pla
Tweekleurige koekoekshommel Pla
Veenhommel Pla
Veldhommel Pla
Vierkleurige.koekoekshommel Pla
Weidehommel T Pla
Wilgenhommel Pla
Zandhommel Pla
-- Top  
Honingbijen  
-- Top  
Houtbijen  
Blauwzwarte houtbij T bh Pla
-Top  
Kegelbijen  
Duinkegelbij Pla
Gewone kelgelbij T Pla
Grote kegelbij
Pla
--Top  
Kleine harsbijen  
Kleine harsbij Pla
--Top  
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij T bh # Pla
Kleine klokjesbij T bh # Pla
Ranonkelbij T * bh # Pla
Zuidelijke klokjesbij # Pla
-Top  
Langhoornbijen  
Gewone langhoornbij T* # Pla
Zuidelijke langhoornbij # Pla
Langhoornbijen  
Malvabij # Pla
-Top  
Maskerbijen  
H. angustatus Pla
Boemerangmaskerbij  
Brilmaskerbij Pla
Duinmaskerbij Pla
Gehoornde maskerbij T * Pla
Gestippelde maskerbij Pla
Gewone maskerbij T bh Pla
Kleine lookmaskerbij Pla
Lookmaskerbij T bh # Pla
Poldermaskerbij T bh Pla
Weidemaskerbij T bh Pla
Kleine tuinmaskerbij T bh Pla
Kortsprietmaskerbij T bh Pla
Moerasmaskerbij Pla
H. nigritus  
Resedamaskerbij T bh # Pla
Rietsigaarbij Pla
Rinks maskerbij Pla
Rode maskerbij Pla
Slanksprietmaskerbij Pla
Stipmaskerbij Pla
Tuinmaskerbij T bh Pla
Zompmaskerbij  
--Top  
Metselbijen (Hoplitis)  
Driedoornige metselbij # Pla
Geelgespoorde houtmetselbij Pla
Klavermetselbij # Pla
Papaverbij Pla
Rotsmetselbij # Pla
Slangenkruidbij T* bh # Pla
Zwaluwbij # Pla
Zwartgespoorde houtmetselbij Pla
Metselbijen (Osmia)  
Blauwe metselbij T bh Pla
Boommetselbij Pla
Bosmetselbij Pla
Gedoornde slakkenhuisbij # Pla
Gehoornde metselbij T bh Pla
Gouden slakkenhuisbij Pla
Grote metselsbij # Pla
Kauwende metselbij # Pla
Rosse metselbij T Pla
Tweekleurige slakkenhuisbij Pla
Waddenmetselbij Pla
Zwartbronzen houtmetselbij # Pla
--Top  
Mortelbijen  
Lathyrusbij T bh # Pla
-Top  
Pantserbijen Pla
--Top  
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij T * # Pla
--Top  
Roetbijen  
Grote roetbij # Pla
--Top  
Rouwbijen  
Bruine rouwbij(T * bh Pla
Witte rouwbij Pla
--Top  
Sachembijen  
Andoornbij T Pla
Gewone sachembij T (bh) Pla
Kattenkruidbij T Pla
Kleine sachembij Pla
Mooie sachembij Pla
Noordelijke sachembij  
Schoorsteensachembij Pla
Zwarte sachembij Pla
--Top  
Slobkouusbijen  
Bruine slobkousbij # Pla
Gewone slobkousbij T # Pla
--Top  
Slurfbijen Pla
--Top  
Tronkenbijen  
Tronkenbij T # Pla
-Top  
Tubebijen  
Geelgerande tubebij T bh Pla
Gele tubebij Pla
Gewone tubebij T Pla
--Top  
Viltbijen  
Bonte viltbij Pla
Gewone viltbij T Pla
Heideviltbij Pla
Schorviltbij Pla
--Top  
Vlekkenbijen Pla
--Top  
Wespbijen T, T *  
Bleekvlekwespbij Pla
Bonte wespbij Pla
Bruinsprietwespbij Pla
Donkere wespbij Pla
Geelschouder wespbij Pla
Geeltipje Pla
Geelzwarte wespbij Pla
Gewone dubbeltand Pla
Gewone kleine wespbij Pla
Gewone wespbij Pla
Grote wespbij Pla
Heidewespbij Pla
knautia wespbij Pla
Kortsprietwespbij Pla
Langsprietwespbij Pla
Matglanswespbij Pla
Roodharige wespbij Pla
Roodscheenzandbij Pla
Roodsprietwespbij Pla
Roodzwarte dubbeltand Pla
Sierlijke wespbij Pla
Signaalwespbij Pla
Smalbandwespbij Pla
Stomptandwespbij Pla
Tweekleurige wespbij
Pla
Vroege wespbij Pla
Zwartsprietwespbij Pla
--Top  
Wolbijen  
Grote wolbij T bh Pla
Kleine wolbij Pla
-Top  
Zandloperbij Pla
--Top  
Zandbijen  
Asbij T Pla
Blauwe zandbij T * # Pla
Bosbesbij # Pla
Breedrandzandbij Pla
Bremzandbij Pla
Donkere klaverzandbij # Pla
Donkere rimpelrug Pla
Donkere wilgenzandbij # Pla
Donkere zomerzandbij Pla
Erepijszandbij T * Pla
Fluitenkruidbij # Pla
Geelstaartklaverzandbij # Pla
Geriemde zandbij Pla
Gewone dwergzandbij T Pla
Gewone rozenzandbij Pla
Goudpootzandbij T Pla
Grasbij T Pla
Grijze rimpelrug T Pla
Grijze zandbij # Pla
Halfgladde dwergzandbij Pla
Heggenrankbij T # Pla
Heidezandbij # Pla
Knautiabij T * # Pla
Koolzwarte zandbij Pla
Kruiskruidzandbij T # Pla
Lichte wilgenzandbij # Pla
Meidoornzandbij T Pla
Oranje zandbij # Pla
Paardenbloembij # Pla
Roodbuikje Pla
Roodgatje T Pla
Roodscheenzandbij # Pla
Roodstaartklaverzandbij Pla
Sporkehoutzandbij Pla
Texelse zandbij T * Pla
Tweekleurige zandbij T Pla
Valse rozenzandbij Pla
Variabele zandbij Pla
Viltvlekzandbij T Pla
Vosje T Pla
Vroege zandbij # Pla
Weidebij Pla
Wimperflankzandbij Pla
Witbaardzandbij T Pla
Witkopdwergzandbij T Pla
Zadeldwergzandbij
Pla
Zilveren zandbij Pla
Zwartbronzen zandbij T Pla
Zwart-rosse zandbij # Pla
--Top  
Zijdebijen  
Donkere zijdebij # Pla
Duinzijdebij # Pla
Grote zijdebij (#) Pla
Heizijdebij # Pla
IJszijdebij Pla
Klimop zijdebij Pla
Schorzijdebij # Pla
Wormkruidbij T # Pla
Zuidelijke zijdebij # Pla