Planten die worden bezocht door grashommel - Bombus ruderarius
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten