Planten die worden bezocht door zuidelijke langhoornbij - Eucera nigrescens
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten