Planten die worden bezocht door geeltipje - Nomada sheppardana
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen