Kortsprietwespbij
Nomada fucata
Bijen met een zwarte kop, een zwart borststuk, een zwart achterlijf met gele banden een 1 rode band
Lengte: vr9-10, m 7-10 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: kop zwart, met roodgeel gekleurde delen: onder meer met een streep langs de binnenoogrand, tot boven de antenne-inplant;  antenne geheel geelrood; kop en borststuk lang en dicht afstaand grijsbruin tot donkergrijs behaard;  borststuk zwart, einde bovenkant achterlijf  (postscutellum) met gele vlek; achterlijf zeer dicht en fijn gepuncteerd;   1e   tergiet zwart met een rode band; 2e-5e  zwart en met een gele band, in het midden versmald en het 2e tergiet   vaak onderbroken en dan met een roodachtig  tussenruimte; 4e en 5e sternieten met gele banden; poten oranje.; lengte .
Mannetje: kop zwart, met geel gekleurde delen: onder meer met een streep langs de binnenoogrand, tot boven de antenne-inplant; antenne roodachtig,  basale leden en leden 5-7 aan de bovenkant zwart;  kop en borststuk lang, dicht, afstaand geelgrijs behaard, bij de zomergeneratie minder dicht en lang; borststuk zwart, met heldergeel gekleurde delen: onder meer met  vlek op scutellum;  achterlijf dicht en fijn gepunteerd, daar tussen gerimpeld en weinig glanzend; 1e tergiet  zwart, met een rode band, soms met gele vlekken erin. overige tergieten zwart, met een gele band die in het midden versmald is;  poten grotendeels oranjegeel.; lengte 7-10 mm.
Vliegperiode: begin april tot begin juni en half juni tot eind augustus.
Bloembezoek
Gewoon duizendblad, jacobskruiskruid, klein hoefblad, paardenbloem, voorjaarsganzerik, (Voornamelijk J.Smit, 2012; Westrich (1989).
Voorkomen in Nederland:
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Fragment Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Ook de gastheer Andrena flavipes is in een vrij groot deel van ons land een algemene soort. Zowel de wespbij als de gastheer treden in twee generaties op. Nomada fucata heeft de eerste generatie in april/mei en de tweede in juli/augustus. Qua omvang verschillen de beide generaties weinig. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Kortsprietwespbij - Nomada fucata Terug
 
Kortsprietwespbij - Nomada fucata Terug
 
Kortsprietwespbij - Nomada fucata - (foto http://www.corzonneveld.nl) Terug