Planten die worden bezocht door ericabij - Megachile analis
Bezoekt het meest gewone dophei.
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen