Planten die worden bezocht door zesbandgroefbij - Halictus sexcinctus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Voornamelijk in Zuid-Limbrug
 
 
 
Overige kruidachtige planten