Nederlandse naam onbekend
Hylaeus nigritus
Glanzende bijen; 1e tergiet opzij zonder haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken)
Lengte: vr 7-8,5 mm; m 6-8 mm.
Niet in Nederland. Kan wel worden verwacht
Foto's:    
plaat Vrouwtje Kop
Mannetje 7e sterniet Kop
Glanzende bijen; 1e tergiet opzij zonder haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); bovenkant en zijkanten van het borststuk en de eerste tergieten duidelijk gepuncteerd; clypeus in het midden met een ondiep, maar duidelijk in de lengte ingedrukt ( een lengte deuk); wangen (gena) relatief lang; de driehoek van het propodeum zwak afgegrensd van de zijvelden; een relatief grote soort die in collecties en vermoedelijk ook in het veld gemakkelijk is te herkennen.
Vrouwtje: Bovenkaak met 2 tanden; lengte 7-8,5 mm.
Mannetje: 3e sterniet met een brede, van opzij gezien driehoekige uitstulping (zie foto); lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: Half juni - half augustus.
Nesten: Onder meer in min of meer steenachtige bovengrondse elementen zoals steile wanden en muren (Westrich 1989)
Bloembezoek: boerenwormkruid, margriet, moederkruid, gewoon duizendblad, gele kamille, reukeloze kamille, valse kamille, gulderoede en grote centaurie (Westrich, 1989)
Voorkomen: Niet in Nederland. Kan wel worden verwacht
 
Hylaeus nigritus - (plaat beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug
 
 
 
Hylaeus nigritus (m) - (foto beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug
 
Hylaeus nigritus (vr) - (foto beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug
 
Hylaeus nigritus (m) - (foto beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug
 
Hylaeus nigritus (vr) - (foto beschikbaar gesteld door Josef Dvorak) Terug
 
Hylaeus nigritus (m) Terug