Planten die worden bezocht door lichte wilgenzandbij - Andrena mitis
Bomen en heesters inheems
Bezoekt alleen wilgen ##