Schoorsteensachembij
Anthophora plagiata
Lichtbruin tot zwartbruin behaarde hommelachtige bijen
Lengte: vr & m 13-15 mm
Lees meer
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: geelbruin behaard en verzamelborstels wit of zwart met een roodbruin behaard achterlijf en zwarte verzamelborstels. Lengte: vr & m 13-15 mm.
Mannetje: geelbruin behaard; middenpoten zonder opvallende haarkwastjes; clypeus wit .
Vliegperiode: april - juli
Nesten: "De nestwijze herinnert op verbluffende wijze aan die van de schoorsteenwespen uit het geslacht Odynerus; hij is echter bij de sachembij veel groter in doorsnede (bijna 10 mm). Vrouwtje graaft meestal in verticale wand een bogige gang. Ze weekt de bodem op met water dat ze van tevoren verzamelt en kleeft de losse bodemdeeltjes in een ring rond de nestopening. Met toenemende diepte ontstaat een schoorsteen, die op het eind naar de zijkant buigt . Aan het eind van de gang liggen meestal meerdere, eivormige broedcellen achter elkaar. Het afgebouwde nest wordt ten dele met leem van de schoorsteen afgesloten". Bron: http://www.nlbif.nl/species_details.php?name=Anthophora+plagiata
Bloembezoek
Geel zonneroosje, gewone rolklaver, heggenwikke, kattendoorn,paarse dovenetel, rode klaver, slangenkruid ((Westrich, 2018)
Voorkomen in Nederland: verdwenen.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: de kleur van het haarkleed van de schoorsteensachembij varieert van lichtbruin tot zwartbruin. In Nederland is zij slechts bekend van een negental verspreide vindplaatsen in Zeeland (Domburg, Zierikzee), Noord-Brabant (Breda, Herpen), Gelderland (Oosterbeek) en Limburg (omgeving Wylre, Gulpen). De laatste waarnemingen zijn van Herpen (1961). De vrouwtjes graven holtes bij voorkeur in steilwandjes of leemwanden, waarbij de nestingang wordt uitgebouwd met een boogvormig naar beneden hangend pijpje. Onder gunstige omstandigheden worden grote groepen nesten (meer dan 100 stuks) bij elkaar aangelegd. Het is een polylectische soort. De koekoeksbij Thyreusorbatus werd gekweekt uit de nesten. Verder werden diverse andere koekoeksbijen rond de nesten waargenomen zoals Coelioxys quadridentata, C. rufescens, Melectaalbifrons en M. luctuosa.(Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
   
Schoorsteensachembij - Anthophora plagiata Terug
 
 
 
 
 
Schoorsteensachembij - Anthophora plagiata (vr) (Foto H. Bellmannhttp://www.heikobellmann.de) Terug
 
 
Schoorsteensachembij - Anthophora plagiata (vr) (Foto Heiko Bellmann
http://www.heikobellmann.de)
Terug
 
Schoorsteensachembij - Anthophora plagiata (m) - (foto John Asher) http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_JSA1742&res=640 Terug
 
Vlekkenbij - Thyreus orbatus Terug