Planten die worden bezocht door bosbloedbij - Sphecodes ephippius
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Bomen en heesters inheems