Zwarte sachembij
Anthophora retusa
Vrij grote hommelachtig behaarde bijen
Lengte: vr & m 15-16 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: Scopa roestbruin; verder in hoofdzaak zwart behaard.
Mannetje: borststuk en 1e tergiet roodbruin behaard; de overige tergieten met zwarte en witte beharing ; clypeus aan de mondzijde geel, het bovenste deel zwart of geel met grote, al dan niet van elkaar gescheiden zwarte vlekken.
Vliegperiode: april - juli
Habitat: op warme, zonnige locaties in allerlei typen groeven, ruderale terreinen en bosranden (Westrich, 1989).
Nesten: steile leemwanden en in de grond.

Bloembezoek
Gewone rolklaver,heggenwikke, herik, hondsdraf, kruipend zenegroen (Westrich, 2018) http://tinyurl.com/85xvyrk)

Voorkomen in Nederland: zeldzaam verspreid over het land
Koekoeksbijen: witte rouwbij Melecta luctuosa
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De zwarte sachembij was vroeger wijd verbreid over het zuiden en midden van het land, en kwam ook in het westen van het land tot op Texel voor. De soort is zeer sterk achteruit gegaan en is nu nog slechts in Limburg plaatselijk algemeen. De vrouwljes nestelen in zelf gegraven holtes in de grond, vaak in steilwandjes, maar ook op horizontale plaatsen. Het is een polylectische soort. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Zwarte sachembij - Anthophora retusa Terug
 
 
 
Zwarte sachembij - Anthophora retusa (m)(foto r http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Zwarte sachembij - Anthophora retusa (vr)(foto http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Witte rouwbij Terug