Planten die worden bezocht door paardenbloembij - Andrena humilis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen