Kattenkruidbij
Anthophora quadrimaculata
Relatief kleine, bruinachtig behaarde bijen met haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr & m 11-12 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: haarbanden tergiet 1e-4e tergiet afstaand, bruigeel tot lichtgeel (naar wit verblekend bij afgevlogen exemplaren); lengte 11 mm
Mannetje: clypeus wit behaard, geel en met 2 zwarte vlekken aan de top; voorkant antenneschacht (scapus) geel; voorhoofd zwart behaard; bovenkant borststuk bruinachtig behaard; haarbanden randen tergieten bruigeel tot lichtgeel; lengte 10 mm
Vliegperiode: juni - juli
Habitat: onder meer zand en leemgroeven, leemwanden, oude muren, tuinen, parken en ruderale terreinen (Westrich, 1989).
Nesten: zie samenvatting.
Bloembezoek
Echte gamander, gewone ossentong, grijs kattenkruid, kattendoorn, slangenkruid, stinkende ballote, veldsalie. (onder meer naar Westricht, 1989).
Voorkomen in Nederland: in hoofdzaak in het zuidoostelijk gedeelte van het land.
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Beheer: Deze bij lijkt het meeste op een cultuurvolger die afhankelijk is van de combinatie nestgelegenheid en drachtplanten die beide door menselijke activiteiten worden bepaald. Op veel plekken komen deze componenten afzonderlijk voor. Vooral waar potentiële nestgelegenheid voorkomt, zouden bovengenoemde drachtplanten door beheer of aanplanten kunnen worden bevorderd. Als deze bij hier geen profijt van heeft, hebben zeker een positief effect op andere bijen.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze soort is tot op heden voornamelijk uit Zuid- en Midden-Nederland bekend. In het zuiden is deze soort waarschijnlijk veel algemener dan is waargenomen. De kattenkruidbij nestelt in zelfgegraven holten in de grond, steile kanten, muren, e.d., ook in de stedelijke omgeving. Het is een polylectische soort die graag op kattenkruid (Nepeta) en andere lipbloemen, vlinderbloemen en ruwbladigen vliegt. Als koekoeksbijen zijn Thyreus orbatus en mogelijk ook Coelioxys rufescens bekend.(Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata Terug
 
 
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata (Vr) - (foto's http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata (Vr) Albert Jacobs) Terug
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata (m) Terug
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata (m) Terug
 
Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata (m) op tijm Terug
---
Kattenkruidbij op kattenkruid (Jardin Botanique Metz 2014)
 
Kattenkruidbij op kattenkruid (Jardin Botanique Metz 2014)
 
Kattenkruidbij op kattenkruid (Jardin Botanique Metz 2014)
 
Vlekkenbij - Thyreus orbatus Terug