Planten die worden bezocht door kleine lookmaskerbij - Hylaeus leptocephalus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten