Planten die worden bezocht door kortsprietmaskerbij - Hylaeus brevicornis
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Heesters inheems