Boommetselbij
Osmia parietina
Bijen zwart, maar en met een zwakke metaalglans
Lengte: vr &; m 7-9 mm
Lees meer
 
 
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: scopa geheel zwart; lichaam roodbruin behaard; middenveld propodeum mat - achterlijf smal en met korte aanliggende beharing, soms met iets blauwe weerschijn, ijl gepuncteerd. Lengte 7-9 mm.
Mannetje: 7e tergiet diep ingesneden, duidelijk tweedelig; lichaam grotenteels geelbruin behaard en met een zwak blauwgroene metaalkleur; middenveld propodeum mat; Derde metatars aan de voorrand, iets voorbij het midden met een knobbelachtig tandje en versmald aan de basis. Lengte 7-9 mm.
Vliegperiode: mei -juli
Habitat: open, zonnig plekken in en langs bosachtige en struweelachtige begroeiingen (Westrich, 1989).
Nesten: zie samenvatting.
Bloembezoek
Voornamelijk gewone rolklaver, verder ook op blauwe bosbes en rode bosbes. (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: Zeer zeldzaam voornamelijk in Zuid-Hollandse duinen.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is gemakkelijk te verwarren met Osmia uncinata. Genitaalonderzoek is essentieel om de mannetjes met zekerheid op naam te brengen. Oude opgaven moeten gecontroleerd worden. Osmia parietina is een zeldzame verschijning in ons land. Ze is recent gevonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen (1994) en Meijendel (1998). De soort nestelt in oude stammen van (naald-)bomen. Lefeber vermeld (1971) de kweek van 3 vrouwtjes uit een weipaaltje. Het is een polylectische soort, met voorkeur voor vlinderbloemen (Fabaceae). Broedparasieten zijn de knotswesp Sapyga similis en de goudwesp Chrysura austriaca. De waarneming van een mannetje uit begin juli moet nagekeken worden. Westrich meldt echter ook mannetjes van half augustus.
 
Boommetselbij - Osmia parietina (British Entomology by John Curtis.Hymenoptera: Osmia parietina (Ambleside Osmia) Terug
 
Boommetselbij - Osmia parietina (British Entomology by John Curtis.Hymenoptera: Osmia parietina (Ambleside Osmia) Terug