Planten die worden bezocht door boloog - Bombus confusus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten