Wilgenhommel
Bombus cryptarum
Bijen zwart behaard, achterlijf  en borststuk met gele banden op borststuk; laatste tergieten (punt achterlijf)  wit. lijkt veel op aardhommel
Lengte: Kon: 18–20 mm, W.: 9–16 mm; m 13-16 mm.
Lees meer

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Wilgenhommel - Bombus cryptarum is een soort die nauwelijks van de aardhommel is te onderscheiden. Alleen de koninginnen zijn door een minuscuul verschil in het kleurpatroon van de andere aardhommelachtige soorten te onderscheiden.
Werksters en koninginnen: borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf op het 2 tergiet (voorste helft achterlijf) met 1 gele band; De gele band over de voorkant van het borststuk wordt ter hoogte van de vleugelschubben (bij de vleugelbasis) door zwarte haren onderbroken, waardoor een geel lobje in de vorm van een hockeystick ontstaat; lengte. Kon: 18–20 mm, W.: 9–16 mm.
Mannetje: mannetjes zijn moeilijk van andere aardhommels te onderscheiden, misschien het meest aan de zwarte haren op voorhoofd; lengte 13-16 mm.
Vliegperiode: koningin, werksters (ca. 4 weken later) eind maart-begin september; man. juni-half augutus.
Nesten: in de grond ondermeer in oude nesten van muizen, boven de grond onder meer in nestkastje en holle bomen (zie link wildbienen)
Habitat:natte heide gebieden en kustduinen.
Bloembezoek
Boswilg, bitterwilg, kruipwilg,wilg, paardenbloem, blauwe bosbes, dophei, gewone ossentong, , struikhei wilde lijsterbes (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: dun verspreid over land waargenomen.
Koekoeksbijen: onbekend
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De wilgenhommel wordt hier voor het eerst voor ons land vermeld! De soort is zeer moeilijk te onderscheiden van de verwante soorten Bombus lucorum en B.magnus. Daarom zijn hier alleen opgaven opgenomen van koninginnen en dieren die gedetermineerd zijn door Rasmont. Alleen koninginnen zijn in het veld enigzins te herkennen (Rasmont 1984, 1986, Amiet 19%, Bertsch 1997). De gele band over de voorkant van het borststuk wordt ter hoogte van de vleugelschubben (tegulae) door zwarte haren onderbroken, waardoor een geel lobje in de vorm van een hockeystick ontstaat. In ons land dient het verspreidingsbeeld nog aangevuld te worden door veld- en collectieonderzoek. De soort nestelt waarschijnlijk in de grond, maar hierover bestaat geen zekerheid. Het is een polylectische soort, die te herkennen schijnt te zijn aan de zeer onrustige vlucht (Bertsch 1997). De koninginnen kunnen al vanaf eind februari worden aangetroffen op wilgen.
 
Wilgenhommel - Bombus cryptarum (Kon) (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk)
 
Wilgenhommel - Bombus cryptarum (Kon) (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk)
 
Wilgenhommel - Bombus cryptarum op paardenbloem Terug