Rinks maskerbij
Hylaeus rinki
1e tergiet opzij zonder haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken)
Lengte: vr & m 6-7 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: ogen ter hoogte van de scapus duidelijk versmald; 1e tergiet zeer fijn gepunteerd; propodeum in het midden duidelijk ingedeukt; gezicht vaak zonder gele vlekken; bovenkaak met 3 tanden.
Mannetje:  scapus sterk verbreed, en ovaalvormig; het mannetje is aan de scapus onmiskenbaar van alle andere inlandse soorten te onderscheiden; 6e sterniet hartvormig uitgesneden; 7e stergiet.
Vliegperiode: begin juni tot begin september; (deze bij is in de maand mei door Benno uit braamstengels gekweekt).
Habitat: literatuurgegevens zijn zeer schaars. In Nederland is H. rinki in de volgende milieutypen verzameld: bosranden, langs vaarten in de Peel, in krijtgroeven, heide, bermen en rivierduinen.
Nesten: De soort nestelt in stengels van braam en framboos.
Bloembezoek
In Nederland is H. rinki onder meer op de volgende planten verzameld: zandblauwtje, braam, engelwortel , tormentil, zevenblad en wilde thijm; volgens Westricht (1989) ook op speerdistel.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam; in hoofdzaak op de zandgronden voor; één vangst is uit de duinen bekend.
Lijkt veel op moerasmaskerbij, maar het lijkt er op dat milieutypen elkaar niet overlappen.
 
Rinks maskerbij- Hylaeus rinki
 
 
 
Rinks maskerbij - Hylaeus rinki (m) - (foto Henk Wallays) http://tinyurl.com/7ptc4m9 Terug
 
Rinks maskerbij - Hylaeus rinki (m) - (foto Henk Wallays) http://tinyurl.com/7ptc4m9 Terug
 
Rinks maskerbij - Hylaeus rinki (m) Terug
 
 
 
Rinks maskerbij - Hylaeus rinki (m) Terug