Planten die worden bezocht door steilrandgroefbij - Lasioglossum quadrinotatulum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Bomen en heesters inheems
 
 
Wilgen waarschijnlijk: