Fijngestippelde groefbij
Lasioglossum punctatissimum
Zwarte bijen met sterk gepuncteerde tergieten; kop relatief lang
Lengte: vr 7, m 5.5-7 mm
Lees meer
 
 
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd.
Mannetje: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd.
Vliegperiode: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd; antennen relatief kort ten opzichte van andere soorten; tarsen geelachtig
Nesten en milieu: graven nesten in zandige bodems: duinen, schraal grasland, heide en open bosen.
Bloembezoek
Blauwe bosbes, boerenwormkruid, gewone ereprijs, gewone rolklaver, gewoon duizendblad, muizenoor, paardenbloem, scherpe boterbloem, witte klaver (Westrich, 2018).
Voorkomen in Nederland: vooral in zandgrondgebieden algemeen
Beheer: successie op openplekken voorkomen.
 
Fijngestippelde groefbij Terug