Kleine harsbij
Anthidiellum strigatum
In samenwerking met Albert Jacobs
Een kleine gedrongen, wespachtig gekleurde bij
Lengte 5-7mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: clypeus zwart, naast de ogen met gele tot witte vlekken; scopa wit/witgeel.
Mannetje: gezicht en kaken geel tot witgeel; 6e sterniet met een lange schuin naar achter gerichte stekel; 7e tergiet in het midden met een tand; 2e-5e sterniet met vrij lang borstelig behaard.
Vliegperiode: juni - augustus.
Habitat: randen van naadbossen grenzend en in de omgeving van heide vegetaties, schrale graslanden en bermen.
Nesten: De vrouwtjes metselen een omgekeerd druppelvormig nest van ongeveer 1 cm tegen stenen en stammen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van plantenvezels en hars. Door het gebruik van hars als bouwmateriaal nestelt de soort bij voorkeur in de buurt van naaldbomen.
Bloembezoe
Voornamelijk op gewone rolklaver; verder volgens Westricht (2018) braam.geel zonneroosje. luzerne, slangenkruid, zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland; elders op de zandgronden zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: gele tubebij (Stelis signata) deze bij is uit Nederland verdwenen.
Beheer: kleine harsbij foerageert in vegetaties van voedselarme tot schrale bodems. Als deze vegetaties ecologisch worden beheerd, worden ze hoogstens 1 x per jaar na de vlieg periode gemaaid of worden extensief begraasd. Maaien tijdens of een aantal weken voor de vliegperiode is fataal.
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum (vr) Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op gewone rolklaver Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op braam Terug
 
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op akkerdistel Terug
 
Kleine harsbij: mannetje in slaapstand Terug
 
Kleine harsbij: mannetje
 
Paring kleine harsbij- Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Nest kleine harsbij - Terug
 
Nest kleine harsbij Terug
 
Vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal Terug
Mijn (Albert Jacobs) eerste waarneming van nestcellen van de Kleine harsbij was op 29-06-2005. De vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal (zie foto's) die stond in een natuurgebied dat bestaat
uit naald-en loofbos en heide. Ongeveer een jaar later waren drie van de vier nestcellen uitgelopen
 
De broedcellen zijn uitgekomen Terug
 
Kleine harsbij op heelblaadjes (vr links, m rechts) Terug