Planten die worden bezocht door gele tubbebij - Stelis signata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Heesters