Planten die worden bezocht door bruinsprietwespbij - Nomda fuscicornis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten