Vierbandgroefbij
Halictus quadricinctus
Grote (15-16 mm) zwak bruinachtig behaarde bijen met 4 witte, in het midden versmalde of onderbroken haarbanden
Lengte: vr15-16, m 13-15 mm
Lees meer
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: haarbanden einde sternieten naar het midden versmald, tot soms zwak onderbroken; bovenkant borststuk (mesonotum) met duidelijk onregelmatige punctering. Lengte 15-16 mm.
Mannetje: antenne kort afstaand, wimperachtig behaard. Lengte 13-15 mm.
Vliegperiode: eind mei - september
Nesten: in lemige bodems; in het verleden in taluds van holle wegen zie: http://tinyurl.com/7ux4362 (=www.soortenbank.nl)
Bloembezoek
Akkermelkdistel, akkerwinde, beemdkroon, echt bitterkruid, gewoon biggenkruid, knoopkruid, grote centaurie, muizenoor, paardenbloem speerdistel, vertakte leeuwentand, wilde cichorei,(Westrich, 2018).
Voorkomen in Nederland: voorheen in Limburg; vermoedelijk uit Nederland verdwenen.
Koekoeksbijen: Sphecodes gibbus
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze soort kwam voornamelijk voor in Limburg, met slechts enkele vondsten in Noord-Brabant. De laatste waarnemingen komen van Heerlen en Maastricht uit 1954. Deze solitaire soort graaft haar nest in leemachtige grond, meestal in steile wandjes. De broedcellen worden in de vorm van een primitieve raat gebouwd die omgeven is door een holle ruimte. Het is een polylectische soort, met een voorkeur voor composieten (Asteraceae). De bevruchte vrouwtjes verschijnen in het voorjaar en ieder vrouwtje start dan met het maken van een nest. In de zomer vliegen de nakomelingen uit. Na de paring van de exemplaren van de nieuwe generatie overwinteren alleen de bevruchte vrouwtjes. (Bron link nederlandse soorten)
Meer info en foto's: http://tinyurl.com/82nt5vz
  http://www.tierundnatur.de/wildbienen/eb-hquad.htm
Opmerking foto's van Claudia Brückner: foto's zijn gecontroleerd door Christian Schmid-Egger
 
--
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus Terug

 
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (vr)- (foto Claudia Brückner) Terug
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (vr)- (foto Claudia Brückner) Terug
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (vr)- (foto Claudia Brückner) Terug
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (vr)- (foto Claudia Brückner) Terug
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (m)- (foto Claudia Brückner) Terug
 
Vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus (m)- (foto Claudia Brückner) Terug