Planten die worden bezocht door fijngestippele goefbij - Lasioglossum punctatissimum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
(Dwerg) heesters