Planten die worden bezocht door zesvlekkige groefbij - Lasioglossum sexnotatum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heesters/dwergheesters inheems