Planten die worden bezocht door gewone rozenzandbij - Andrena fucata
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems