Planten die worden bezocht door duinzijdebij - Colletes fodiens
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten