Planten die worden bezocht door gestippelde maskerbij - Hylaeus clypearis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten