Gewone pantserbij
Biastes truncatus
Een kleine bij (5-7 mm); borststuk zwart, achterlijf bruinrood met witte viltvlekken. antennen beide geslachten met 12 leden; voorvleugels met 2 submarginale cellen die nauwelijks in grootte verschillen; 2e teruglopende ader mondt uit voor de 2e cubitaalader.
Vrouwtje: kop zwart en zeer dicht gepuncteerd; kaken bruinrood; antennen naar de top toe duidelijk verdikt; eindranden van de tergieten min of meer geelrood en glanzend.
Mannetje: kop zwart en zeer dicht gepuncteerd; kaken gedeeltelijk bruinrood; middenveld gerimpeld; 3e-5e sterniet geelwit viltig behaard.
Vliegtijd: juni-augustus
In Nederland 1 mannetje waargenomen. Mogelijk uit Nederland verdwenen.
Bron bovenstaande foto: http://v2.boldsystems.org/views/taxbrowser.php?taxid=256623
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:
De mannetjes en vrouwtjes hebben, afwijkend van wat gebruikelijk is bij bijen, beiden 12 antenneleden. Deze koekoeksbij is in Nederland alleen bekend van Echt. Geurts verzamelde de soort in augustus 1949 als nieuw voor onze fauna. De laatste waameming is van dezelfde verzamelaar en stamt uit augustus 1952. Biastes truncatusis de koekoeksbij van de glansbijen Dufourea dentiventris en D. inermis. In ons land werd de soort verzameld in de nabijheid van Dufourea inermis. Bloembezoek van de mannetjes is waargenomen op jacobskruiskruid Senecio jacobaea. Vliegt in Baden Württemberg in juli en augustus.