Planten die worden bezocht door gele hommel - Bombus distinguendus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten