Planten die worden bezocht door donkere rimpelrug - Andrena bimaculata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems
 
 
 
 

Bomen en heesters uitheems of gekweekt