Slurfbij
Rophites quinquespinosus
Zwarte bij met vrij dichte haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr & m 8 - ca. 10 mm
Lees meer
 
 
 
 
-Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Zwarte bij met vrij dichte haarbanden op het achterlijf; vleugels met twee vrijwel even grote submarginale cellen, radiaalcel naar vleugelrand sterk versmald en raakt met de punt de vleugelrand; tong opvallend lang
Vrouwtje: voorhoofd met zeer stijve, doornachtige haren.
Mannetje: antenne relatief lang; laatste lid van antennes twee maal zo lang als breed. Lengte 8-ca. 10 mm.
Vliegperiode: eind juni - augustus
Habitat: kalk graslanden en ruderale terreinen
Nesten: graven nesten in de grond.
Bloembezoek
In hoofdzaak op Stinkende ballote (Blüthgen in: Schmiedeknecht. 1930) Volgens (Westrich, 2018) ook op Borstelkrans, moerasandoorn,
Voorkomen in Nederland: mogelijk verdwenen.
Koekoeksbijen: niet bekend in Nederland.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:
Laatste waarneming werd in 1968 op de Bemelerberg verricht. In Nederland is de slurfbij alleen gevonden op de Bemeierberg en de St. Pietersberg. In Nederland kwam de soort voor op kalkgraslanden. In het buitenland komt de soort ook voor op ruderale terreinen. Het is een solitaire soort die in lemige zandgrond nestelt. Wiering (1958) telde in 1955 op de Bemelerberg een groep van ongeveer 50 nesten. De soort is oligolectisch en vliegt vooral op kleinbloemige lipbloemen. Het vrouwtje heeft hiervoor opvallend gekromde borstels op het voorhoofd, waarmee het stuifmeel wordt verzameld (Müller 1996). Op de St. Pietersberg vloog de soort op stinkende ballote Ballota nigra en op de Bemelerberg was dat zeer waarschijnlijk betonie Stachys officinalis. Als koekoeksbij is Biastes emnrginatus waargenomen, een soort die in ons land nooit is aangetroffen.
 
Slurfbij - Rophites quinquespinosus - Terug
 
 
 
Slurfbij - Rophites quinquespinosus (vr) Terug
 
Slurfbij - Rophites quinquespinosus (m )- http://v2.boldsystems.org/views/taxbrowser.php?taxid=214297 Terug