Tweekleurige metselbij
Osmia bicolor
Bijen zwart en zonder metaalglans, geheel of ten dele bruin behaard
Lengte: vr & m 8-10 mm
Lees meer
 

--Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: scopa roodbruin of roodgeel - Kop en thorax met zwarte haren, achterlijf rood behaard. Lengte: 8-10 mm.
Mannetje: 7e tergiet met twee tandjes of ingesneden; derde metatars zonder tand. Lengte: 8-10 mm.
Vliegperiode: in Nederland verzameld in juni - juli, maar vliegt buiten Nederland al in maart.
Habitat: onder meer bosranden en spoorwegemplacementen.
Nesten: maakt een nest in slakkenhuizen.
Bloembezoek
Onder meer op bosanemoon. boswilg, brem, fluitenkruid, gewone ossentong, Geel zonneroosje, gewone rolklaver, hondsroos,, klein hoefblad, knol boterbloem, kool. kruipende boterbloem, kruisbes (Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Door haar kleur is de tweekleurige metselbij makkelijk met Osmia comuta te verwisselen. De soort bereikt in Zuid-Limburg de noordgrens van· haar areaal en alle Nederlandse waarnemingen komen uit dit gebied. Het spoorwegemplacement bij Simpelveld is de enige recente vindplaats. Hopelijk kan de soort zich daar handhaven. 
Osmia bicolor 
nestelt in slakkenhuizen. Het huisje wordt afgesloten met een propje waarin fijn gekauwd blad en steentjes zijn verwerkt. Na het sluiten wordt het slakkenhuis in een bepaalde positie gedraaid en bedekt met dennennaalden, stukjes gras, kleine stengeldeeltjes e.d. In elk slakkenhuis bevindt zich slechts één broedcel met één ei. De tweekleurige metselbij is een polyiectische soort.
Broedparasiet is de goudwesp Chrysuracuprea, in het ons omringende gebied tevens Chrysura trimaculata(Lefeber 1974). De vroegste waarneming in ons land is 1 mn van 25 maart 1963 van Cadier en Keer gevangen op wilg (Salix)
 
Tweekleurige metselbij - Osmia bicolor Terug
 
 
 
Tweekleurige metselbij - Osmia bicolor Terug
 
Tweekleurige metselbij - Osmia bicolor Terug
 
Tweekleurige metselbij - Osmia bicolor - (foto Henk Wallays) http://tinyurl.com/7ptc4m9 Terug