Akkerhommel
Bombus pascuorum
Borststuk roodbruin behaard, achterlijf grotendeels grijsachtig behaard;achterlijfspunt roodbruin behaard. Akkerhommel lijkt veel op de mos- en de heidehommel.
Lengte: kon. 15-18 mm; w. 9-15; mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Koningin en werksters: borststuk aan de bovenkant bruinachtig - bruinrood behaard (kan grijsachtig verkleuren); 2e-4e tergiet (rugsegmenten) met zwarte haren; die soms moeilijk zijn te zien; onderkant lichaam soms met witte beharing; lengte kon. 15-18 mm; w. 9-15 mm.
Mannetje: lengte 12-14 mm.
Vliegperiode: maart - tot in oktober
Nesten: meestal in de grond.
Habitat: allerlei bloemrijke landschapselementen, inclusief tuinen.
Bloembezoek
Allerlei planten, onder meer: beemdkroon, blauwe bosbes, brunel, fluitenkruid, gewoon biggenkruid,  klein hoefblad, lavendel,  look zonder look,  paardenbloem, peer, stinkende ballote, stijfhavikskruid, struikhei vlinderstruik, witte dovenetel Stinkende gouwe, gewone smeerwortel, rode klaver,(onder meer M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: algemeen, in de noordelijke zeeklei gebieden zeldzamer.
Koekoeksbijen: gewone koekoekshommel - Bombus campestris
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Over het algemeen zijn de exemplaren van deze soort in het westen van het land donkerder van kleur dan die in het oosten (De Ruijter & Wiebes 1975). Onderwek naar kleurverschillen binnen één nest en tussen de nesten uit bepaalde biotopen ontbreekt echter. Het is de meest algemene hommel in Nederland, die waarschijnlijk in elk 5 x 5 kmhok te vinden is. De soort is in allerlei biotopen aan te treffen, ook in de stedelijke omgeving. Ze maakt haar nest in de grond, echter ook op geschikte plekken bovengronds. De volken verschillen sterk in grootte. De akkerhommel is polylectisch en wordt gepara siteerd door de koekoekshommel Bombus campestris. De vliegtijd loopt van maart tot laat in het jaar.
   
Akkerhommel - Bombus pascuorum --  
 
Akkerhommel - Bombus pascuorum