Planten die worden bezocht door Sporkehoutzandbij - Adrena fulvida
Bezoekt vooral sporkenhout
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Bomen en heesters