Planten die worden bezocht door gedoornde slakkenhuisbij - Osmia spinulosa
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)   soorten van de composietenfamilie #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten