Lichte koekoekshommel
Bombus barbutellus
Bijen zwart behaard; borststuk met twee gele banden, achterlijf met een 1 gele band; punt achterlijf wit behaard.
Lengte: vr 17-23 mm; m 15-15 mm.
Lees meer
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: punt achterlijf wit behaard; voor- en achterkant borststuk met bruingele haarband; witte beharing achterste segmenten in het midden met zwart onderbroken; lengte 18-22 mm.
Mannetje: ongeveer als vrouwtje en met een paar knobbels op laatste sterniet; lengte: 15-16 mm.
Vliegperiode: April - beging september.
Nesten: koekoekshommel parasiteert bij andere hommels.
Habitat: vooral grazige bloemrijke vegetaties in kleinschalige landschappen.
Bloembezoek
Boerenjasmijn,  knikkende distels, paardenbloem, rode klaver,  speerdiste, zonneroosje (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam.
Gastheer: voornamelijk tuinhommel (B.) hortorum in Nederland ook op boomhommel.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De vrouwtjes van de lichte koekoekshommel hebben op het zesde buiksegment geheel andere lijsten dan de andere Nederlandse koekoekshommels. Het mannetje heeft op het laatste buiksegment een paar knobbels gescheiden door een smalle gleuf, als onderscheidend kenmerk. De soort kwam vroeger verspreid over vrijwel het hele land voor. In het waddengebied is slechts één vindplaats bekend, Vlieland (1949). Er zijn geen recente waarnemingen. Van de tot op heden gecontroleerde exemplaren stamt de meest recente vondst uit 1969! De belangrijkste gastheer is de tuinhommel Bombus hortorum, maar ook de verwante B. ruderatus wordt genoemd. Evenals bij andere koekoekshommels worden de mannetjes vaker gevonden dan de vrouwtjes. De zeer sterke achteruitgang van deze koekoekshommel zou kunnen doen vermoeden dat ook haar belangrijkste gastheer, de tuinhommel, in aantal achteruit gegaan is. De vliegtijd loopt van april tot in september, de mannetjes verschijnen eind mei.
 
Lichte koekoekshommel- Bombus barbutellus Terug
 
Lichte koekoekshommel - Foto Syeven Falk http://www.stevenfalk.co.uk Terug
 
Lichte koekoekshommel- Bombus barbutellus Terug