Planten die worden bezocht door boshommel - Bombus sylvarum
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
Heesters inheems