Planten die worden bezocht door zadeldwergzandbij - Andrena falsifica
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen