Gewone kegelbij
Coelioxys inermis
Een parasitaire bij
Zwarte bijen met witte haarbandjes; vrouwtjes met een spits toelopend achterlijf.
Lengte: vr 9-12. m 9-10 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Habitus: vrouwtje met een sterk, naar achter toegespitst achterlijf (kegelvormig), punt achterlijf van het mannetje afgerond en met doorns bezet; beide geslachten met witte haarbandjes..
Vrouwtje: 6e tergiet en sterniet in verhouding tot de andere segmenten opvallend lang; 6e sterniet smal en langer dan tergiet 6 en kort voor het einde met 2 tandjes opzij; 5e sterniet met afgeronde punt; kaken zwak geknikt; 2e-4e sterniet met smalle, vaak onderbroken haarbandjes; mesonotum grof gepuncteerd met glanzende tussenruimte; tergieten glanzend en aan de basis gepuncteerd; 5e tergiet zonder haarbandje; haarbandjes tergiet 2-4 in het midden smal onderbroken; borststuk kort bruingrijs behaard; lengte 9-12 mm.
Mannetje: sporen achterpoten bruingeel - geelachtig; eindrand 4e sterniet zonder uitranding; eind tergiet met 6 doorntjes; antenneleden langer dan breed; tweede tergiet opzij met een smalle groef (ca. 4x zolang als breed); haarbandjes 2-4e tergiet in het midden onderbroken, die van 2-4 sterniet doorlopend; voorkant kop lang en bovenkant borststuk relatief kort bruingrijs behaard; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: mei-september
Habitat: duinen, ruderale terreinen zoals rond steenfabrieken en spoorwegemplacementen, zandafgravingen, in stedelijk gebied onder meer in tuinen.
Nesten en levenswijze: parasiteert bij behangersbijen.
Bloembezoek: bezoek voor nectar allerlei bloemen vaak/meestal ook bloemen waar de gastheer op vliegt; onder meer knoopkruid, heelblaadje, gewone rolklaver; in tuinen onder meer zonneogen, kalimeris incisa, meisjesogen, goudsbloem, wilde marjolein.
Voorkomen in Nederland: in Zeeland en het zuidelijke deel van Limburg vrij algemeen; in het duingebied en de waddeneilanden minder algemeen tot zeldzaam, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam; is in stedelijk gebied waarschijnlijk algemener dan bekend is.
Koekoeksbijen: de voornaamste gastheren in Nederland is tuinbladsnijder; verder zeer waarschijnlijk ook zilverfluitje, gewone behangersbij en lapse behangersbij.
Beheer: net als de tuinbladsnijder is het een het is een soort met een brede ecologische amplitudo; ecologisch groenbeheer, ecologisch tuinonderhoud bevordert de gastheer van de gewone kegelbij. Vooral bij oude verweerde muren en stenen en houten bouwwerken. Terwijl de tuinbladsnijder algemeen is, lijkt de gewone kegelbij gemiddeld zeldzaam. Mogelijk zou dit te maken kunnen hebben met afbraak en renovaties van allerlei oude landschapselementen (schuren, stenen bouwwerken waar de gastheer in nestelt) zowel binnen als buiten het stedelijke gebied. De tuinbladsnijder lijkt daar veel minder gevoelig voor te zijn van de gewone kegelbij.
 
Vrouwtjes Gewone kegelbij - Coelioxys inermis Terug
 
Vrouwtjes Gewone kegelbij op een composiet Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij nesten Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij een nest Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij een nest Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij een nest Terug
 
Mannetje gewone kegelbij Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij bijenhotel Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij bijenhotel Terug
 
Vrouwtjes gewone kegelbij bij bijenhotel Terug
 
Een vrouwtje zoekt nectar bij een klokje Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen in de tuin Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetje gewone kegelbij op bloem van zonneogen Terug
 
Mannetjes van de geelgerande tubebij en de gewone kegelbij in een bloem van zonneogen Terug
Tijdens het fotograferen (2augustus 2013) van de gewone kegelbij komt de geelgerande tubebij ingevlogen; een tafreel dat zeer zelden voorkomt.
De bijen zitten elkaar niet in de weg en draaien continu omelkaar heen. Dit schouwspel duurde 5 tot 10 minuten.
Later kwamen de bijen wel steeds terug, maar niet meer bijelkaar in op een bloem.
 
Mannetjes van de geelgerande tubebij en de gewone kegelbij in een bloem van zonneogen Terug
 
Mannetjes van de geelgerande tubebij en de gewone kegelbij in een bloem van zonneogen Terug
 
Mannetjes van de geelgerande tubebij en de gewone kegelbij in een bloem van zonneogen Terug
 
Mannetjes van de geelgerande tubebij en de gewone kegelbij in een bloem van zonneogen Terug
 
Gewone kegelbij (m) op wilde marjolein (Origanum vulgare) Terug