Planten die worden bezocht door duinmaskerbij - Hylaeus anularis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten