Planten die worden bezocht door valse rozenzandbij - Andrena helvola
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Bomen en heesters inheems