Zuidelijke zijdebij
Colletes similis
Bijen met minsten 1 (m) of meer haarbanden (vr) op het achterlijf
Lengte: vr & m 7 - 11 mm.
Lees meer
 
 
 
Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Bijen met minsten 1 (m) of meer haarbanden (vr) op het achterlijf; 7 - 11 mm. Beschrijvingen m en vr naar J.Smit. en Blütghen (1930). Voor onderscheid met andere soorten zie tabel.
Vrouwtje: achterrand sterniet, zonder haarband, en met haarvlekken opzij; eerste tergiet dicht, en vooral in het midden vrij grof gepunteerd, met punttussenruime minder dan de puntdiameter.
Mannetje: sterniet 6 opzij met stomp, kort behaard bultje. Voor details sterniet 7 zie Tabel zijdebijen
Vliegperiode: eind mei - half september
Habitat: vooral ruderale terreinen; zand en leemgroeven, spoorwegemplacementen.
Nesten: graven een nest in de grond.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten met buisbloemen: onder meer boerenwormkruid, heelblaadjes, gewone margriet, gewoon duizendblad,, kamille, gele kamilie, reukeloze kamille, en zomer fijnstraal.(Peeters et al., 2012).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in het Zuidoostelijk deel van het land, met het zwaartepunt langs het oostelijke rivierengebied..
Koekoeksbijen: gewone viltbij (Epeolus variegatus)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Colletes similis werd voor het eerst gevonden in Midden-Limburg (Sanders 1953). De exemplaren die gemeld zijn van Eindhoven (Van der Zanden 1958) en de Waddeneilanden (Lefeber 1983) bleken tot andere soorten te behoren. Het lijkt er dus op dat Colletessimilis beperkt is tot het zuidoosten van het land, met name Zuid-Limburg. De aantallen in Midden-Limburg zijn laag. De soort kan echter snel verwisseld worden met andere soorten, dus wellicht is zij elders over het hoofd gezien. De soort is aangetroffen op een spoorwegemplacement, in groeven en in uiterwaarden langs de Maas. Ze nestelt in zelfgegraven holten in de grond. Colletes similis is gespecialiseerd op composieten (Asteraceae). Ze vliegt samen met Colletes fodiens en C. daviesanusop boerenwormkruid Tanacetum vulgare. Verder wordt bloembewek gemeld van heelblaadjes Pulicariadysenterica, gewoon duizendblad Achillea millefolium en margriet Leucanthenum vulgare (petit 1988). Epeolus variegatus is bekend als broedparasiet van Colletes similis.
 
Zuidelijke zijdebij - Colletes similis (vr) Terug
 
 
 
Zuidelijke zijdebij - Colletes similis (vr) Terug
 
Zuidelijke zijdebij - Colletes similis Terug
 
Gewone viltbij - Epeolus variegatus (m) Terug