Planten die worden bezocht door slanksprietmaskerbij - Hylaeus gracilicornis
Bomen en heesters inheems
Is in Nederland alleen bekend van sporkenhout
 
Elders in o.m in Centraal Europa