Planten die worden bezocht door fluitenkruidbij - Andrena proxima
Bezoekt alleen enkele schermbloemen #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten