Rode koekoekshommel
Bombus rupestris
Zwart behaarde bijen met een rode achterlijfspunt de vrouwtles vallen op door de donkere bruinachtige vleugels.
Lengte: vr 20-24 mm; m 15-17 mm.
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. .--
Vrouwtje: bijen zwart achterlijfpunt rood; vleugels donkerbruin, met blauwachtige glans; borststuk soms met een al dan niet onderbroken gele band of vlekken van voren; deze kunnen zeer zwak aanwezig zijn; lengte vr 20-24 mm.
Mannetje: lijkt zeer veel op steenhommel; lengte 15-17 mm.
Vliegperiode: mei - september
Nesten: koekoeksbij.
Habitats: allerlei bloemrijke habitats op vochtige tot vrij droge bodems.
Bloembezoek
Beemdkroon, kruldistel, paardenbloem, rode klaver, speerdistel, vogelwikke (M.Roos, 2012)
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg; elders zeldzaam tot tot zeer zeldzaam.
Koekoekshommel: parasiteert bij steenhommel (B. lapidarius).
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Bombus rupestris is een grote koekoekshommel waarvan de vrouwtjes door de donkere vleugels en rode achterlijfspunt meteen opvallen. De vrouwtjes hebben bovendien sterk ontwikkelde lijsten op de buikzijde van het laatste zichtbare segment. De soort kwam vroeger verspreid over een groot deel van Nederland voor. Tot voor kort stamde de laatste vangst uit 1969 (Bemelerberg), maar in 1993 werd de soort bij Maastricht verzameld en in 1995 bij het Savelsbos en Thorn (Peeters 1995). Sindsdien kwamen er nog enkele meldingen uit andere delen van het land. Gastheer in Nederland is de . De soort is ook gemeld van nesten van B. sylvarum, B. pascuorum en B. pratorum, maar het is onduidelijk of dit 'toevallige bezoeken' of echte nestovernames betreft. De vrouwtjes verschijnen later in het seizoen dan bij de andere koekoekshommels. In Nederland werden tweemaal zoveel mannetjes als vrouwtjes verzameld, een verschijnsel dat algemeen lijkt bij koekoekshommels.
 
Rode koekoekshommel - Bombus rupestris
 
Rode koekoekshommel wordt gedood door werksters van steenhommel
 
Rode koekoekshommel - Bombus rupestris