Glanzende franjegroefbij
Lasioglossum sabulosum
Kleine zwarte bijen; de vrouwtjes met smalle witte haarbandjes op het achterlijf
Lengte: vr & m 6-7 mm
Lees meer
Foto links: © Josef Dvorak
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Kleine zwarte bijen; de vrouwtjes met smalle witte haarbandjes op het achterlijf. Lijkt heel veel op gewone franjegroefbij. Zijn alleen microscopisch van elkaar te onderscheiden. Zie hiervoor S. Falk, (2017).
Vliegperiode: april-oktober
Habitat: onder meer langs heidenvelden en grazige vegetaties op droge, voedselarme zandgronden
Bloembezoek
Braam, Gelderse roos, gewoon biggenkruid, sporkehout, tormentil, voorjaarsganzerik (Peeters et al. 2012).
Voorkomen in Nederland: Voornamelijk op de binnenlandse zandgronden
 
Glanzende franjegroefbij (vr)
 
Plaat